Naše služby

Společnost BIOWA s. r. o.

se zabývá službami v oblastích - vývoz fekálií, vývoz jímek, vývoz odpadních vod, vývoz odpadu a vývoz septiků. Jak se můžete přesvědčit v záložce ceník, jsme jedni z nelevnějších poskytovatelů těchto služeb v Praze.

Mimo služby vývoz fekálií, vývoz jímek, vývoz odpadních vod, vývoz odpadu a vývoz septiků společnost BIOWA s. r. o. provozuje obchod BIOWA shop, který se zaměřuje na prodej produktů jako jsou: čističky odpadních vod, jímky, žumpy, samonosné nádrže, nádrže k obetonování, biologické septiky, vodoměrné šachty jak samonosné tak k obetonování, kanalizační šachty, čerpací šachty, pískové filtry, biologické filtry, odlučovače tuků, čerpadla, vsakovací systémy, poklopy, dětský plastový nábytek, dvorní vpusti a další …

Potřebujete jakoukoli službu z oblasti vývoz fekálií, vývoz jímek, vývoz odpadních vod, vývoz odpadu či vývoz septiků?

Kontaktujte nás! Společnost BIOWA s. r. o. je tu pro Vás!