Úvod

BIOWA s. r. o.

Naše společnost – BIOWA s. r. o. zabývající se čistírnami odpadních vod na biologické bázi jak malých tak i objektů komunálních s optimálním a bezproblémovým chodem. Naším cílem je pro klienta zajistit nejlepší komfort nabízených služeb profesionály na trhu – BIOWA s. r. o., kde vzájemná důvěra je naprostým základem dobrého obchodu. Neméně důležitou souřástí BIOWA s. r. o. je zvládnutí individuálních požadavků a zaměření na potřeby jednotlivých klientů.

Mezi naše hlavní služby patří vývoz fekálií, vývoz jímek, vývoz odpadních vod, vývoz odpadu a vývoz septiků.  Prostě se snažíme klientům poskytovat bezproblémové řešení a optimální chod biologických čistíren odpadních vod a čerpacích objektů.

BIOWA s. r. o. pro Vás vykonává servisní činnost již od prvopočátku. Díky vlastnímu servisnímu vozidlu není problém provádět výkon servisu kdekoli podle lokalizace daného problému klientem. Proto je společnost BIOWA s. r. o. ceněným partnerem v této problematice.

BIOWA s. r. o. je tu pro Vás !